Tjenester

Vår hovedtjeneste er lovpålagt revisjon av små og mellomstore aksjeselskaper, stiftelser, borettslag og diverse andre organisasjoner.

Men vi bistår gjerne med:

  • Fortsatt utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer med tilhørende skatteoptimalisering
  • Overordnet kvalitetssikring av regnskapsførte tall i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer
  • Begrenset revisjon rettet mot spesielle deler av regnskapet (ikke nødvendigvis av selskapets internkontroll mv)
  • Attestasjoner (for eksempel ved momskompensasjoner osv.)
  • Styreverv i foretakene
  • Bistand med fisjoner, fusjoner, selskapsstruktur, arveplanlegging, oppkjøp, salg, verd-settelse av foretak, protokoller og referater, selskapsstiftelser, generell bedriftsøko-nomsik rådgiving etc.
  • Skatterådgivning, arveplanlegging, avgiftsspørsmål, korrespondanse med ligningskontor og andre offentlige myndigheter, mm
  • Funksjon som regnskapssjef eller økonomisjef for foretaket på innleid basis
  • Forretningsførerfunksjon for eiendomsselskaper, sameier, borettslag etc
  • Formalitetsstyring- og kontroll. Dette innebærer at vi passer på at selskapet oppfyller de aktuelle lovbestemmelsene som offentlige myndigheter har fastsatt; generalforsamlingsprotokoller, styrereferater og meldinger til offentlige registre.