Kasseoppgjør og varetelling

Kassaoppgjør uke (xls)

Varetellingsliste 2013 (xls)